Strona główna

Grupy modlitewne

Ministranci

Trudno wyobrazić sobie Mszę Świętą bez posługi ministranrów. To oni dbają o przygotowanie naczyń liturgicznych, dzwonią
dzwonkami, rozpalają kadzidło i pomagają kapłanowi w jego posłudze przy ołtarzu. Mimo ich pracy stoją z boku- niedostrzegani,
a przecież bez nich liturgia nie byłaby taka sama. W naszej parafii mamy 12 ministramtów- 9 w Starościnie i 3 w Amelinie.

Lektorzy

Lektorzy wykonują bardzo ważną funkcję- czytają Słowo Boże zgromadzonym wiernym. Od ich służby zależy, czy słowa Pisma
Świętego dotrą do wspólnoty i zostaną zrozumiane. Cieszmy się zatem, że mamy w parafii 5 lektorów.

Rada duszpasterska

Nasza parafia ma jedną z największych rad duszpasterskich w stosunku do liczby wiernych w całej Archidiecezji. Na ok. 750
wiernych mamy aż 22 radnych. Rada pełni szereg ważnych funkcji: wspiera kapłana w organizacji życia parafii, jest "łącznikiem"
między wiernymi a proboszczem, wspiera stowarzyszenia katolickie i co najważniejsze- modli się za parafię.

Koło różańcowe

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi
20 osób - tyle jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową.
Raz w miesiącu spotykają się i zamieniają tajemniczkami. Nasze koło różańcowe spotyka się w kościele w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 9:00.